Dansk Som Andetsprog (Danish News)

EAL er en forkortelse for English as an additional language

NYHEDER:

 • Usserød har succes med integration
 • Flygtningebørn på skoleskemaet
 • De taler ikke dansk: Alligevel sendes flygtningebørn direkte ud i almindelige skoleklasser
 • Flere flygtningebørn udfordrer kommunerne
 • England afskaffede modtageklasser for 30 år siden
 • Flygtningebørn i Hørsholm springer modtageklassen over

The EAL Academy har udviklet sig fra det højt renommerede Islington Council Ethnic Minority Achievement team i London, som havde en meget betydelig, positiv indflydelse på faglig succes og eksamensresultater for elever, der ikke har engelsk som modersmål. Et eksempel herpå var, at i obligatoriske tests for hele landets 11-årige elever, opnåede denne gruppe samme resultater som deres engelsktalende klassekammerater.

The EAL Academy består af specialister med ekspertise på alle områder af English as an Additional Language (EAL) samt i undervisning af akademisk sprogbrug. Dets konsulenter spillede en ledende rolle i EAL sektionen af den engelske regerings London Challenge program, igen med stor succes og stærkt stigende resultater for Londons skoler.

Vi er glade for, at den erfarne skoleleder og skolechef Stig Schiermer nylig er blevet en del af vores team, med det formål at styrke vores danske arbejde i samarbejde med Vibeke Bradbury, en dansker, der har været lærer og konsulent i England i mange år.

The EAL Academy vil gerne formidle de erfaringer, vi har gjort i Islington og andre steder til den danske undervisningssektor, da det grundlæggende er de samme problemstillinger, om det er engelsk eller dansk, der skal læres i et nyt land. Kollaborativ læring er kernen i vores tilgang. Vores træning er altid interaktiv. Vi praktiserer det, vi prædiker.

The EAL Academys aktiviteter gennemføres altid efter en grundig samtale med rekvirenten (her i Danmark).

Eksempler på hvad The EAL Academy kan tilbyde:

 • Vi modtager grupper eller hele skoler i London på studiebesøg, der oftest indbefatter besøg på skoler med høj kvalitet samt træning og formidling af erfaringerne fra Islington og andre steder. Træningen tilpasses den enkelte gruppes eller skoles ståsted og behov.
 • Vi kommer til Danmark og arbejder med skoler, gennemfører træning og kan tilbyde rådgivning med efterfølgende evaluering, så den enkelte skole bliver i stand til at arbejde fokuseret hen imod de mål, som skolen har opstillet.
 • Vi gennemfører kurser for lærergrupper både i Danmark og London.

Kursus

Integration af nye elever med dansk som andetsprog i den almindelige folkeskole

Kurset er for op til 35 lœrere. Ideelt holdes det over to gange 5 timer med en månedstid imellem, så lœrerne har mulighed for at afprøve de nye strategier og vœrktøjer i klassen inden nœste halvdel. Det kan dog også holdes over to sammenhængende dage.

Hvem er kurset for?

Lœrere og skoleledere på skoler, der er ved at afvikle modtagerklasser og på vej mod fuld integration af nyankomne elever.

30 Hour Course: Focus on Beginners...

Course Outline

Day 1: The big picture for new arrivals and refugees

Day 2: Learning in a new language

Day 3: Creating a supportive learning environment

Day 4: Meeting the needs of more advanced learners

Day 5: Academic literacy

Day 6: Pulling everything together

30 Hour Course: Focus on talk as a bridge to writing

Course Outline

Day 1: The big picture

Day 2: Theory into practice

Day 3: A linguistically inclusive curriculum

Day 4: Progression for all

Day 5: The multi-ethnic school and its communities

Day 6: Pulling everything together

CONTACT

Stig Schiermer, Associate Consultant, The EAL Academy

T: 0045 2680 5263 (Danmark) or 0044 20 3488 2700 (UK)

E: stig.schiermer@theealacademy.co.uk

Mona Bani blev født af flygtningeforældre i København, hvor hun gik i skole indtil hun var 13 år, derefter flyttede hun til England.

Vi har modtaget studiebesøg i London fra:

 • Odense Tekniske Gymnasium
 • Flere skoler i København
 • VUC, Århus
 • Københavns VUC
 • Københavns Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Billund Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Keterminde Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Hillerod Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Esbjerg Kommune

The EAL Academy har arbejdet med danske lærere og skoler i adskillige år. Vi har gennemført træning/kurser i Danmark for:

 • The Danish Science Factory
 • Odense Tekniske Gymnasium
 • Multikulturelle skoler 2013(UCC)
 • Københavns Kommune
 • Herning Kommune
 • Egedal Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Varde Kommune
 • Rigshospitalet
 • Esbjerg Kommune

Vores teams arbejde er blevet refereret i Københavns Kommuneskole, Weekendavisen, Sprog og Integration og i Danmarks Radio P1.

Eksempler på temaer vi har arbejdet med ift. danske grupper og skoler på studiebesøg i London:

 • Introduktioner og læring fra skolebesøg
 • Sprog og læring
 • Hvor godt præsterer tosprogede elever i engelske skoler?
 • England
 • Storlondon
 • Islington
 • Hvorfor er det sådan her?
 • Klare mål for emnet og sprogindlæring
 • Kollaborativ læring
 • Brug af modersmål i klasseværelset
 • Forældre & fællesskaber
 • Lingvistiske ressourcer
 • Hvor godt præsterer tosprogede elever mht. akademisk sprog?
 • Drenge og læring
 • Arbejde med somaliske unge og deres familier
 • Matematik og Science og tosprogede elever
 • Gennemgang af nyere forskning
 • Hvilken slags fremskridt kan vi forvente fra elever og skoler

 

Eksempler på kurser vi holder regelmæssigt i London – de kan også tilbydes i Danmark:

 • Nyankomne og begyndere på engelsk/dansk – i Danmark har vi gennemført 17 kursusforløb
 • Avancerede EAL Learners
 • Udvikling af Akademiske Læsefærdigheder i gymnasiet
 • EAL og matematik
 • EAL og videnskab
 • Engelsk/Dansk som ekstra sprog, tosprogethed og etniske minoriteters præstationer i skolemiljøer
 • Flersproget i de første år
 • Ledelse af EAL/dansk som andetsprog i grundskoler
 • Ledelse af EAL/dansk som andetsprog i gymnasier
 • Succesfulde strategier for at støtte begyndere i engelsk/dansk i dit klasseværelse
 • Hvordan man bruger informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for at støtte elever i EAL
 • Succesfulde strategier for at engagere nye romasamfund og fremme bedre uddannelsesniveau

Ask us a question or subscribe

Use this form to ask us a question or to register for our EAL newsletter (containing the latest EAL news, and information on our courses and resources).Our Services

Resources

As a support to our consultancy and training work, we have a developed a number of resources for teachers...

learn more

Training

Our training takes many different forms: from the single day course attended by a teacher through to our in-class...

learn more

Consultancy

Underpinning the EAL Academy's work is the belief that rather than posing a problem, EAL learners present schools with...

learn more